Pap

Aflever pap, karton og bølgepap til genanvendelse. Så kan det bruges til nyt pap. Pap, der kan genbruges, er fx papkasser, bølgepap, karton, æsken fra havregryn og tandpasta osv.

Pap kan afleveres i papcontainere, på genbrugspladsen, til storskrald osv. I nogle kommuner må pap og papir afleveres i samme container. Find ud af ordningen i din kommune ved at klikke her.

HUSK, at der ikke må afleveres plastic og metal sammen med pappet.

Fakta

Pappet laves til nyt pap på papfabrikker. Her opløses pappet i vand, og kan herefter laves om til genbrugspap. Pappet kan blive til fx nye papkasser, køkkenrulle-rør eller til æggebakker.

Det koster meget energi og råstoffer i form af træ og vand at producere nyt pap. Så når du afleverer pap til genanvendelse, er du med til at spare råstoffer og energi og dermed også udledning af CO2.

Vidste du…

at der hvert år bruges 249 kg pap og papir pr. indbygger i Danmark? Kun lidt over halvdelen afleveres til genbrug.

©2012 Dansk Affaldsforening - mail@danskaffaldsforening.dk

jyskweb

Dansk Affaldsforening