Læs mere

I Danmark producerer vi hvert år ca. 15 mio. tons affald.

Når du sorterer dit affald, er du med til at spare ressourcer, og vi undgår, at der spredes skadelige kemikalier i miljøet.

Meget af vores affald kan nemlig genanvendes, og så sparer vi den energi, som ellers skulle have været brugt på at forarbejde naturmaterialer som fx jern, træ og olie til nye produkter. Dermed sparer vi også atmosfæren for unødig udledning af co2.

Derfor: Gør det til en vane at sortere dit affald. Det giver mere plads i din skraldespand og er rigtig godt for miljøet. Hvis du vil vide mere om affald, så prøv at følge nogle af disse links:

Renovationsselskabernes sammenslutning

På Dansk Affaldsforenings hjemmeside kan man læse de seneste nyheder om affald fra en politisk vinkel. Der er høringssvar, breve til Miljøministeren, pressemeddelelser om nye elektronikordninger og meget andet.

www.danskaffaldsforening.dk

Affald for børn og unge

Her serveres affald på en måde, så børn og unge synes det er interessant og sjovt. Små film og artikler forklarer store som små børn om affald, miljø og genbrug.

www.affald.dk

Videncenter for affald

Videncentret er en service for dem, der arbejder professionelt med affald. På Centrets hjemmeside kan du finde mange spændende informationer, hvis du ønsker at gå dybere ned i et bestemt emne.

www.affaldsinfo.dk

Grønne tips

Siden fortæller om, hvad man selv kan gøre for at passe på miljøet; derhjemme, ved indkøb og ved transport.

Grønne tips fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs om, hvad man i Danmark gør for at sikre ren luft, vand og jord og gode levevilkår for mennesker, dyr og natur. Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse. Klik på menupunktet "Affald" i venstre side.

www.mst.dk

Dakofa

DAKOFA er foreningen, hvor både private og offentlige medlemmer kan udveksle erfaringer og synspunkter om affald. Desuden formidles nye initiativer i både Danmark og EU indenfor affaldsområdet.

www.dakofa.dk

©2012 Dansk Affaldsforening - mail@danskaffaldsforening.dk

jyskweb

Dansk Affaldsforening