Glas og flasker

Aflever glas og flasker til genanvendelse. Så kan de bruges igen. Glas og flasker er fx vin- og spiritusflasker, rengjorte marmeladeglas, ketchupflasker og andet emballage af glas.

Glas og flasker kan afleveres i glascontainere, på genbrugspladsen, til storskrald, til spejderne osv. Find ud af ordningen i din kommune ved at klikke her.

HUSK, at vinduesglas, spejle, el-pærer og lysstofrør ikke må afleveres sammen med almindelige glas og flasker.

Fakta

De hele flasker skylles og bruges igen, fx til nye drikkevarer. Skårene fra glasset smeltes om til nye glasprodukter, fx til ølflasker eller sildeglas.

Det koster meget energi og råstoffer i form af sand og vand at producere nyt glas. Så når du afleverer glas til genanvendelse, er du med til at spare råstoffer og energi og dermed udledning af CO2.

Vidste du…

at en flaske kan skylles og genfyldes op til 30 gange, før den er nødt til at blive smeltet om?

©2012 Dansk Affaldsforening - mail@danskaffaldsforening.dk

jyskweb

Dansk Affaldsforening