Farligt affald

Beskyt miljøet ved at aflevere miljøfarligt affald for sig. Miljøfarligt affald, også bare kaldet ’farligt affald’, er fx batterier, olie, kemikalier, maling, spraydåser og medicin.

Farligt affald må aldrig hældes i kloakken eller smides i skraldespanden. Aflever det i stedet for på genbrugspladsen, til storskrald, til viceværten eller til miljøbilen. Nogle steder kan du også aflevere farligt affald der, hvor du har købt det: Fx batterier i supermarkedet, medicin på apoteket, maling hos farvehandleren osv. Du kan måske blive klogere på ordningen i din kommune ved at klikke her.

Når du skal af med det farlige affald, bør du aflevere det i den emballage, du har købt det i. Hvis du ikke længere har originalemballagen, er det en god idé at mærke den nye emballage, så det tydeligt fremgår, hvad den indeholder. På den måde sikrer du, at affaldet bliver korrekt behandlet.

Fakta

Efter at det farlige affald er afleveret til en indsamlingsordning, køres det videre til fabrikker i ind- og udland. På fabrikkerne er de specialister i at tilintetgøre det farlige affald på en sikker måde. Noget af det brændes i ovne ved meget høje temperaturer. På den måde uskadeliggøres giftstofferne i affaldet, og varmen fra forbrændingen kan udnyttes til energiproduktion. Andet farligt affald udsættes for kemisk behandling.

Vidste du…

at mange af produkterne fra dit badeværelse også skal afleveres som farligt affald? Fx neglelakfjerner, parfumerester, afkalkningsmidler og kviksølvstermometre.

©2012 Dansk Affaldsforening - mail@danskaffaldsforening.dk

jyskweb

Dansk Affaldsforening