Om Dansk Affaldsforening

Renovationsselskabernes sammenslutning

Fotograf Ulrik Jantzen, 2006. Ophavsret: Dansk AffaldsforeningDansk Affaldsforening er resultatet af en fusion mellem RenoSam og de kommunale medlemmer af affald danmark.

Foreningen baserer sit arbejde på en helhedstankegang i forhold til alle led i affaldshåndteringen og udnyttelse af affaldets materiale- og energiressourcer. Foreningen ønsker at varetage medlemmernes interesser på en konstruktiv og resultatorienteret dialog med politikere og myndigheder.

Læs mere om de selskaber, der er medlem af Dansk Affaldsforening.

©2012 Dansk Affaldsforening - mail@danskaffaldsforening.dk

jyskweb

Dansk Affaldsforening