Dåser

Aflever dåser og andet metal til genanvendelse. Så kan det bruges til nyt metal. Du kan fx aflevere rengjorte konservesdåser, øl- og sodavandsdåser uden pant osv.

Dåser og andet metal kan afleveres i metalcontainere, på genbrugspladsen, til storskrald osv. Find ud af ordningen i din kommune ved at klikke her.

Fakta

Metallet køres til en skrotvirksomhed og sorteres i magnetiske og ikke-magnetiske metaldele. Herefter sendes det videre til omsmeltning på jernværker og indgår i produktionen af nye metalprodukter.

Det koster meget energi og mange råstoffer at udvinde ’jomfrueligt’ metal fra naturen. Når industrien henter nyt metal i naturen, bliver der sorteret rigtig meget affald fra i form af fx jord og sten. Derudover skal der bruges en masse energi på at transportere og rense metallet. Men hvis du afleverer dit metal til genanvendelse, kan vi bruge det igen og igen. Det skåner naturens ressourcer, sparer energi og mindsker CO2-udledningen.

Vidste du…

at der kan laves 88 nye øl- og sodavandsdåser ud af 100 brugte dåser? Og at man kun skaber 3,5 kg affald, når man laver 1 kg aluminium ud af genanvendt aluminium. Hvis man laver 1 kilo helt nyt aluminium, skabes der ca. 85 kg affald.

©2012 Dansk Affaldsforening - mail@danskaffaldsforening.dk

jyskweb

Dansk Affaldsforening